tisdag 20 maj 2014

Vilsen 105-åring?


”Identitetskris i Naturskyddsföreningen”
Så rubricerar tidningen Miljöaktuellt majnumrets artikel om det förestående ordförandebytet i Svenska Naturskyddsföreningen. En organisation som i fredags (16 maj) firade sin 105-årsdag.


I juni avgår Mikael Karlsson som ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, efter att ha suttit på posten i tolv år. Det är i spekulationerna om vem som ska efterträda Karlsson som Miljöaktuellt blottlägger en spricka i SNF. En spricka mellan "nationellt" och "lokalt".
I artikeln intervjuas flera före detta SNF-toppar, som tillsammans tecknar bilden av en förening som förlorat en del av den gräsrotskontakt som är dess grund.
Samtidigt har det centralstyrda SNF varit mycket framgångsrikt i sin medlemsvärvning och sin lobbyverksamhet på senare år. Under Mikael Karlssons ledning har SNF i många frågor haft en relativt aggressiv framtoning. Vissa hävdar att SNF under Karlsson i många frågor hellre sökt konflikt än samförståndslösningar, vilket säkerligen många med intresse i rovdjursfrågan skriva under på.

Två huvudkandidater finns till ordförandeposten i SNF. Valberedningens förslag är Johanna Sandahl, agronom som idag är föreningens vice ordförande och talesperson i jordbruksfrågor. Med sin bas i föreningens kansli anses Sandahl vara den mer centralistiska av de två ordförandekandidaterna.

Men SNF:s valberedning är inte enig. Två av valberedningens ledamöter förordade Karin Åström, som också hon är vice ordförande i SNF just nu. Vid SNF:s förra årsmöte utmanade hon sittande ordförande, och fick då 40 procent av rösterna. Åström står märmare gräsrötterna och profilerar sig som de lokala kretsarnas kandidat. Åström har en lång karriär inom SNF bakom sig, och har bland annat varit ordförande i ungdomsorganisationen Fältbiologerna.

Vad gäller den gentemot jägarna konfliktfyllda rovdjursfrågan får man nog betrakta Karin Åström som mera dialogvillig än SNF:s avgående ordförande. Åtminstone uppfattade jag det så när hon i mars 2012 närvarade vid Jägareförbundets seminarium ”Se men inte röra – svensk natursyn i förändring” på Öster Malma.

Den 14–15 juni håller Naturskyddsföreningen riksstämma i Örebro. Återstår att se vem som ska ta ut föreningens kompassriktning efter Mikael Karlsson – och åt vilket håll denna riktning bär i rovdjursfrågan.

Fortsatt konflikt – eller samförstånd?
/Martin Källberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar