måndag 19 maj 2014

Arbete i snigelfart

Idag är arbetssättet lite annorlunda. Det går i snigelfart.

På grund av olika omständigheter har jag fått några dokument per snigelpost. Efter att ha skrivit artiklarna ska självklart uppgiftslämnaren få möjlighet att läsa igenom och godkänna. Artiklarna måste jag därför skriva ut, lägga i kuvert och snigelposta.
Självklart tar vi emot och är glada för tips i alla former, och det var inte länge sedan det alltid var så här. Men då fanns å andra sidan heller inte hemsidor och mobiltelefoner :-)
/Olle Olsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar